6 dni z życia legionisty Henryka Wiśniowskiego

Bohaterem dzisiejszego wpisu jest Henryk Wiśniowski – legionista służący w Komendzie III Brygady Legionów Polskich. Mam w zbiorze rozkaz wyjazdu (Offener Befehl) dla tego legionisty. Rozkaz jest wystawiony na standardowym dla celów wyjazdu druku. Wyjazd związany był z dokonaniem zakupów materiałów kancelaryjnych. Rozkaz wyjazdu wystawiono w Dęblinie 23 maja 1917 roku. Upoważniał on legionistę do podróżowania trzecią klasą kolei. Na rozkazie wyjazdu dopisano zgodę na korzystanie z pociągów pośpiesznych. Dopisek ten został opatrzony owalną, czarną pieczęcią Komendy III Brygady i parafowany przez por. Biernackiego. W lewym dolnym rogu dokumentu znajduje się odręczny podpis delegowanego Henryka Wiśniowskiego. W prawym dolnym rogu rozkaz podpisał (ołówkiem) mjr. Włodzimierz Zagórski.

Read More