Wjazd Legionów do Warszawy

1 grudnia 1916 roku był dniem uroczystego wjazdu Legionów Polskich do Warszawy. Dla wielu legionistów była to pierwsza wizyta w stolicy. Wjazd poprzedzony był wydarzeniami mającymi wpływ na przyszłe losy całej formacji legionowej. Już nigdy oddziały legionowe nie zostały użyte w akcjach bojowych. We wrześniu 1916 roku przyjęta została dymisja Piłsudskiego, będącego wówczas brygadierem, z dowództwa I Brygady. 5 listopada władze niemieckie i austro-węgierskie wydały proklamację, w której obiecały stworzenie Królestwa Polskiego. Dwa tygodnie później Legiony Polskie zostały przekształcone w Polski Korpus Posiłkowy i pod koniec listopada przewiezione koleją do nowych miejsc stacjonowania w okolicach Warszawy gdzie miały zostać zreorganizowane.

Read More

o. Kosma Lenczowski

Na dzisiejszym zdjęciu widać grupę żołnierzy pozujących do zdjęcia na torowisku przy budynku, który był być może budynkiem dworcowym. Zdjęcie nie ma odwrocie żadnego opisu wskazującego miejsce lub czas w jakim zostało wykonane. Można wysnuć pewne wnioski co do okresu w jakim fotografia mogła być zrobiona oraz uwiecznionych na niej osób na podstawie detali umundurowania ale o tym za chwilę.

Read More