por. Mikołaj Sarmat-Szyszłowski

Mikołaj Sarmat-Szyszłowski urodził się w Kroszynie 20 października 1883 roku. Kroszyn (leżący dzisiaj w granicach Białorusi) oddalony jest o około 40 km od Nieświeża – siedziby rodu Radziwiłłów. Rodzina Mikołaja Szyszłowskiego, dzięki finansowej pomocy Radziwiłłów mogła wysłać syna do szkół w Wilnie a następnie w Warszawie. Ten etap edukacji dziewiętnastoletniego Mikołaja został gwałtownie przerwany przez relegowanie z gimnazjum. Powodem tego była działalność patriotyczna.

Read More