Oddział telefoniczny 2 Pułku Piechoty

Aleksander Graham Bell opatentował telefon w 1876 roku. Wynalazek stworzył nowe możliwości porozumiewania się na odległość, znacznie lepsze niż dotychczas używany telegraf. Do I wojny światowej wynalazek ulegał dalszemu rozwojowi – konstruowano coraz lepsze mikrofony i słuchawki, tworzono pierwsze centrale telefoniczne. Wynalazek znalazł oczywiście zastosowanie w wojsku.

Read More