„Błyskawice ich szabel były jutrzenką wolności”

Za rzeką Rokitnianką, na wzgórzu, znajdowała się wieś Rokitna. Na błoniach przylegających do wsi zaległa w czterech rzędach okopów rosyjska piechota. Na krańcach okopów umieściła karabiny maszynowe, które krzyżowym ogniem miały uniemożliwić dotarcie do umocnień. W tej scenerii odbyła się 13 czerwca 1915 roku najsławniejsza, bohaterska legionowa szarża.

Read More