Iskander Mirza Duzman Beg Sulkiewicz

Iskander Mirza Duzman Beg Sulkiewicz jest bardziej znany jako Aleksander Sulkiewicz ps. „Michał”. Pochodził z rodziny tatarskiej. Tatarzy zaczęli osiedlać się na terenach Rzeczpospolitej Obojga Narodów pod koniec XIV w. Osiadali na terenach dzisiejszej Litwy, Wołynia i Podola i także na Suwalszczyźnie gdzie urodził się nasz bohater. Warto pamiętać, że przybywający do nas Tatarzy byli uchodźcami z terenów historycznego państwa mongolskiego i z Krymu.

Read More

szeregowy Józef Zajas

Wzrost 164 cm. Włosy ciemny blond. Oczy piwne. Nos i usta proporcjonalne. Brak znaków szczególnych. Jest to rysopis legionisty Józefa Zajasa zaczerpnięty z jego książki wojskowej o numerze 107. To była pierwsza legionowa książka wojskowa w mojej kolekcji. Zakupiona za grosze na targu staroci. Mocno zniszczona ale u mnie nie podlega dalszej degradacji. Mogę zatem uratować pamięć o tym człowieku.

Read More

4 Pułk Piechoty w Modlinie

Sformowany wiosną 1915 roku 4 Pułk Piechoty przeszedł swój krwawy chrzest bojowy pod Jastkowem na przełomie lipca i sierpnia. Dalszy szlak bojowy Czwartaków był potwierdzeniem męstwa walczących w nim żołnierzy i oficerów. Pułk wchodził początkowo w skład III Brygady Legionów.

Read More

por. Włodzimierz Konieczny

Wojna nie powinna być przeznaczeniem kogokolwiek. Z pewnością nie powinna być przeznaczeniem wybitnych artystów. Ten artysta był wybitny. Docenił to Stanisław Witkiewicz zabierając piętnastoletniego chłopca do Zakopanego, gdzie rozpoczął naukę w swojej pierwszej szkole artystycznej – Szkole Przemysłu Drzewnego. To istniejąca do dzisiaj Szkoła Plastyczna im. Antoniego Kenara. W tamtym czasie rozpoczęła propagowanie sztuki górali podhalańskich.

Read More

Od bohatera do zdrajcy

Tytuł dzisiejszego wpisu związany jest z postacią, której podpis widnieje pod prezentowanym dokumentem – dowódcy 2 Pułku Piechoty Polskiego Korpusu Posiłkowego ppłk. Michała Żymierskiego. Jego prawdziwe nazwisko to Michał Łyżwiński. Zmiany dokonał po zamordowaniu przez jego brata kierownika księgarni Gebethner i Wolff w 1913 roku.

Read More

5 Pułk w Baranowiczach

Oddziały legionowe odeszły z frontu 5 października 1916 roku. Trzy dni później 5 Pułk Piechoty zostaje załadowany do pociągu. Początkowo legioniści sądzili, że zostaną przewiezieni do Królestwa. Ich radość była krótka gdy po minięciu Kowla i Brześcia pociąg skierował się na północny wschód. Stacją docelową okazały się Baranowicze leżące dzisiaj w granicach Białorusi. Tam żołnierze zostali skierowani do nieprzygotowanych na przyjęcie nowych lokatorów koszar.

Read More

Przegląd artylerii Legionów w Warszawie cz.2

Prezentuję dzisiaj drugie zdjęcie z przeglądu artylerii w Warszawie. Zaprzęgi artyleryjskie defilują Krakowskim Przedmieściem przed (prawdopodobnie) gen. Hansem Hartwigiem von Beselerem. W głębi widoczny jest fragment kolumny Zygmunta na Placu Zamkowym. Jeśli niemieckim oficerem na koniu jest gen. von Beseler to można datować zdjęcia na okres pomiędzy 10 kwietnia 1917 roku a lipcem tego roku. W kwietniu von Beseler został Naczelnym Dowódcą Polskiej Siły Zbrojnej – sił zbrojnych Królestwa Polskiego po przekazaniu Polskiego Korpusu Posiłkowego (dawnych Legionów) przez Austro-Węgry. Towarzyszącym mu polskim oficerem jest najprawdopodobniej płk. (późniejszy generał) Zygmunt Zieliński.

Read More