Przegląd artylerii Legionów w Warszawie cz.2

Prezentuję dzisiaj drugie zdjęcie z przeglądu artylerii w Warszawie. Zaprzęgi artyleryjskie defilują Krakowskim Przedmieściem przed (prawdopodobnie) gen. Hansem Hartwigiem von Beselerem. W głębi widoczny jest fragment kolumny Zygmunta na Placu Zamkowym. Jeśli niemieckim oficerem na koniu jest gen. von Beseler to można datować zdjęcia na okres pomiędzy 10 kwietnia 1917 roku a lipcem tego roku. W kwietniu von Beseler został Naczelnym Dowódcą Polskiej Siły Zbrojnej – sił zbrojnych Królestwa Polskiego po przekazaniu Polskiego Korpusu Posiłkowego (dawnych Legionów) przez Austro-Węgry. Towarzyszącym mu polskim oficerem jest najprawdopodobniej płk. (późniejszy generał) Zygmunt Zieliński.

Read More