Urlop kpt. Tadeusza Terleckiego

Grupa Legionów Polskich była związkiem organizacyjnym Legionów utworzonym w lutym 1915 roku przez austriackie dowództwo. Do jej zadań należał werbunek i formowanie nowych oddziałów w stacjach zbornych oraz nadzór nad warsztatami i innymi oddziałami pomocniczymi. Była odpowiedzialna za dostarczanie na front zapasów wyżywienia, umundurowania i uzbrojenia. Pilnowała także porządku na tyłach nadzorując komendy placów będące odpowiednikiem dzisiejszych komend garnizonów.

Read More

Zdjęcie cesarskich oznak

Edward Śmigły – Rydz to postać bardzo dobrze znana. Nie ma potrzeby przytaczania jego życiorysu. Każdy zna jego chwalebne legionowe losy i każdy ma swoją ocenę jego decyzji podejmowanych we wrześniu 1939 roku. Prezentowana fotografia nie jest unikalna i znana jest zapewne wielu. Lubię ją jednak jak każdą z początkowego okresu Legionów.

Read More

Szpital Polskiej Siły Zbrojnej w Modlinie

Jesień 1917 roku była okresem reorganizacji byłych oddziałów legionowych. Królewiacy, którzy odmówili złożenia przysięgi zostali zamknięci w obozach internowania. Większość byłych oddziałów Polskiego Korpusu Posiłkowego wyjechało na tereny Galicji a w Królestwie pozostały mało liczne oddziały Polskiej Siły Zbrojnej. Reorganizacji podlegała również legionowa służba zdrowia.

Read More

W Nowej Rarańczy na Wołyniu

Od stycznia do maja 1916 roku II Brygada zajmowała pozycje pod Kostiuchnówką na Wołyniu. Toczyły się walki pozycyjne. Poszczególne pułki legionowe budowały swoje osady. Najsłynniejszymi były: Rojowe Osiedle (4 pułk), Nowy Jastków (kancelarie i treny 4 i 6 pułków) i Nowe Kukle (komenda III Brygady). II Brygada wybudowała stosunkowo odległe od linii frontu osiedle nazwane Nową Rarańczą. Było ono niezwykle komfortowe jak na warunki wojenne. Żołnierze wybudowali nie tylko wygodne ziemianki ale także meble. Legioniści 2 pułku budowali także umocnienia nazwane później redutą Piłsudskiego – miejsce rzęsiście zroszone polską krwią w lipcu 1916 roku. Był to centralny punkt polskich pozycji w czasie bitwy pod Kostiuchnówką.

Read More

3 pułk piechoty w Przemyślu

W jednym z marcowych wpisów (tutaj) opisywałem dokument związany z poszukiwaniem szer. Sudoła z 5 pułku piechoty. Dokument ten zawierał m.in. autograf mjr. Józefa Zająca, który był wówczas dowódcą tego pułku. Dokument nosił datę z początku sierpnia 1917 roku, tuż po kryzysie przysięgowym.

Read More

Polskie Drużyny Strzeleckie

Zaczęło się od rozłamu w tajnej Organizacji Młodzieży Narodowej. Jedną z jej grup składowych był Związek Młodzieży Polskiej (tzw. „Zet”). Młodym ludziom nie spodobała się ugodowa polityka prowadzona przez Narodową Demokrację. Młodzi rozłamowcy z Zetu utworzyli w maju 1909 roku Organizację Młodzieży Niepodległościowej „Zarzewie”. Pod koniec 1909 roku w numerze okazowym „Zarzewia” (czasopisma definiującego stanowisko ideowe nowego ruchu niepodległościowego) członków nowej organizacji określono jako „zarzewie narodowego postępu” zdolnego „sztandar wolności ponieść dalej”.

Read More