Zdjęcie cesarskich oznak

Edward Śmigły – Rydz to postać bardzo dobrze znana. Nie ma potrzeby przytaczania jego życiorysu. Każdy zna jego chwalebne legionowe losy i każdy ma swoją ocenę jego decyzji podejmowanych we wrześniu 1939 roku. Prezentowana fotografia nie jest unikalna i znana jest zapewne wielu. Lubię ją jednak jak każdą z początkowego okresu Legionów.

Read More