Józef Piłsudski w intendenturze Legionów w Zakopanem

W Dzień Imienin Komendanta nie mogło zabraknąć zdjęcia z jego wizerunkiem. Zdjęcie zostało zrobione w intendenturze legionowej w Zakopanem 16 grudnia 1914 roku. Zdjęcia z tej wizyty są dość popularne. Piłsudski musiał mieć trochę więcej czasu bo na innych zdjęciach z tej wizyty również siedzi pośrodku, ale zmieniają się osoby wokół niego. Trudno się dziwić, że każdy chciał mieć bliską sercu pamiątkę z tej wizyty. Podobna fotografia (z kilkoma innymi osobami zgromadzonymi wokół Komendanta) reprodukowana jest w książce panów Wysockiego, Cygana i Kasprzyka „Legiony Polskie 1914-1918”.

Prezentowana fotografia wykonana była, jak sądzę, w większej ilości odbitek i dla upamiętnienie wydarzenia naświetlono na niej opis „Jen. Piłsudski w pracowni Intendentury Leg. Pol. w Zakopanem”. Józef Piłsudski nigdy nie miał stopnia generalskiego – pracownik zakładu fotograficznego chciał prawdopodobnie tym podpisem wyrazić szacunek Komendantowi. Miesiąc przed uwiecznionym zdarzeniem Piłsudski został mianowany brygadierem – stopniem stworzonym przez Austriaków specjalnie dla niego (dowodził wówczas pułkiem) i nie występującym w c.k. armii. Łatwo wytłumaczyć obecność Piłsudskiego i jego oficerów w Zakopanem. 13 grudnia legioniści weszli do Nowego Sącza na odpoczynek. Nowy Sącz od Zakopanego dzieli około 100 km więc krótka przerwa w walkach mogła być wykorzystana na załatwianie spraw służbowych w intendenturze. W tych dniach (14-20 grudnia) rozpoczęła się reorganizacja oddziałów legionowych – powstała I Brygada. Za kilka dni Piłsudski wyjedzie do Wiednia a I Brygada wymaszeruje pod dowództwem płk. Sosnkowskiego pod Łowczówek gdzie stoczy w czasie Świąt Bożego Narodzenia bitwę, w której zabitych i rannych zostało blisko 500 legionistów. Nazwa „Łowczówek” widnieje dzisiaj na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Na zdjęciu od lewej siedzą: Tytus Czaki, Wacław Sieroszewski, Józef Piłsudski, Tadeusz Kasprzycki, Walery Sławek i p. Trojanowski. Tytus Czaki był komendantem placu (rodzaj lokalnej komendy) w Zakopanem, żołnierzem Legionów od sierpnia 1914 roku. W czasie II wojny światowej zostanie aresztowany za działalność konspiracyjną i rozstrzelany na Starym Mieście w Warszawie w styczniu 1944 roku. Wacław Sieroszewski był już bohaterem jednego z moich wpisów (tutaj). Tadeusz Kasprzycki (na zdjęciu w stopniu porucznika) był pierwszym dowódcą 1 kompanii kadrowej, która 6 sierpnia wymaszerowała z Oleandrów. Do stopnia podporucznika awansowany został na tydzień przed dniem, w którym wykonano zdjęcie. Był szefem Komendy Naczelnej POW. Walery Sławek to jeden z najbliższych współpracowników i przyjaciół Piłsudskiego jeszcze z czasów działalności w PPS. Był szefem biura wywiadowczego oddziałów strzeleckich wkraczających do Królestwa Polskiego. W latach trzydziestych dwukrotnie pełnił funkcję premiera. Ostatnia z siedzących osób to p. Trojanowski – kierownik intendentury.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *