Andrzej Walczak – ułan 5 szwadronu 2 Pułku Ułanów

Jest 24 marca 1916 roku. Trwają walki pozycyjne na Wołyniu. Front pomiędzy wojskami austro-węgierskimi a rosyjskimi przebiega wzdłuż Styru. Potyczki i patrole przerywane są długimi okresami czuwania w okopach. Ułan Andrzej Walczak pisze ołówkiem kartkę do matki. Kartkę stanowi jego fotografia, na której stoi z fantazyjnie zarzuconym na ramiona kożuszkiem, wsparty o szablę.

Walczak kreśli na niewielkiej powierzchni kilka słów mających świadczyć o pamięci: „Droga Mamo! Narzekała Mama że na urlop nie przyjeżdżam więc niechaj chociaż fotografia jedzie na urlop. Całuję rączki Jędrek”. Przesyłka może podlegać cenzurze więc tylko ogólnie określa miejsce, w którym się znajduje: „Znad Styru”. Jeszcze adres – wiemy więc, że jego mama ma na imię Anna i mieszka w Krośnie na ul. Suchodolskiej. Na koniec podaje dane jako nadawcy: „5 szwadron ułanów Ostoji, Feldpost 355”.

Juliusz Ostoja-Zagórski to moim zdaniem trochę zapomniany oficer legionowy. Jego ojcem był powstaniec styczniowy a matką córka rosyjskiego generała. Był zawodowym żołnierzem – w armii austriackiej dosłużył się stopnia podporucznika. Z powodów dyscyplinarnych został zwolniony ze służby. Do Legionów przystąpił stosunkowo późno bo dopiero w połowie 1915 roku. Został mianowany porucznikiem i objął dowództwo 5 szwadronu ułanów. W październiku 1915 roku dowodził już III dywizjonem a od początku 1916 roku 2 Pułkiem Ułanów powstałym z połączenia II i III dywizjonu.

Kartka do mamy ułana Walczaka zostanie wyekspediowana za pośrednictwem poczty polowej nr 355 cztery dni później tj. 28 marca. Wcześniej zostanie na niej przystawiony fioletowy stempel formacyjny „V SZWADRON UŁANÓW POLSKICH”. To może być pieczątka stosowana jeszcze przed połączeniem szwadronów w dywizjon a potem w pułk.

Sprawdziłem nazwisko Walczak w spisie legionistów na stronie Muzeum Józefa Piłsudskiego. Można tam znaleźć informację, że ułan ten był żołnierzem 2 Pułku Ułanów, urodził się w Krośnie a jego matka miała na imię Anna. Możemy zatem przyjąć, że chodzi o tę samą osobę. Strona Muzeum informuje też, że urodził się 24 czerwca 1895 roku i przed wstąpieniem do Legionów był uczniem seminarium nauczycielskiego. Możemy dodać, że w czasie walk pozycyjnych nad Styrem służył w 5 szwadronie. Niewiele a jednak cieszy …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *