patrol wywiadowczy 1 baterii 1 Pułku Artylerii

Pod koniec listopada 1916 roku polscy artylerzyści po wycofaniu z frontu nad Stochodem zostali przetransportowani do Królestwa. Poszczególne dywizjony pułku zostały rozlokowane w odległych od siebie miejscach. Dowództwo 1 Pułku Artylerii oraz I dywizjon stanęli w Górze Kalwarii, w której stacjonowali do kryzysu przysięgowego.

W Górze Kalwarii grupa artylerzystów z patrolu wywiadowczego 1 baterii 1 Pułku Artylerii Legionów Polskich zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie. Osiemnastu mężczyzn pozuje przed wejściem do jakiegoś budynku. Jeden z nich opisze potem swoją odbitkę. Każdemu nazwisku odpowiada numer, którym oznaczeni zostali poszczególni żołnierze na fotografii. Miejsce na opis ma niewielką powierzchnie więc nazwiska zostały zapisane bardzo drobnym pismem powodując, że odczytanie niektórych nie jest możliwe bez wątpliwości co do prawidłowości odczytu. W poniższej liście podałem swoje wątpliwości lub przypuszczenia w nawiasach kwadratowych:

 1. Wąsowicz,
 2. Krawecki Józef,
 3. Papee Adam,
 4. Czerwiński Andrzej,
 5. Skupiński Roman,
 6. Dutkiewicz Jan,
 7. kpl N[nieczytelnie] Henryk,
 8. Nowicki Julian,
 9. Maniejewski Frn [Franciszek ?],
 10. Wiatr Wład. [Władysław],
 11. Kwiatkowski Bruno,
 12. Tatar Bronisław,
 13. Ś[nieczytelnie] Edmund,
 14. Reguła [„R” może być „B” zaś „e” może być „a”] Edward,
 15. Beban [ „a” może być „e” oraz imię nieczytelne],
 16. Przewoźnik And. [Andrzej],
 17. H[nieczytelnie] J[nieczytelnie],
 18. Th[nieczytelnie] Stanisław.

Znalezienie w literaturze informacji o oficerach Legionów jest dużo łatwiejsze od znalezienia informacji o podoficerach i szeregowych żołnierzach. W przypadku 1 Pułku Artylerii część nazwisk można znaleźć w monografii pułku autorstwa Wacława Chocianowicza skąd zaczerpnąłem poniższe informacje.

Porucznik Jan Wąsowicz był już wspomniany przy okazji prezentacji innego zdjęcia. Warto dodać, że był kawalerem krzyża Virtuti Militarii V klasy oraz trzykrotnie Krzyża Walecznych.

Kapral Adam Papee został wyróżniony przez komendanta 5 baterii Marcelego Śniadowskiego za udział w bitwie pod Krzywopłotami (16-18 listopada 1914 roku) jako żołnierz wchodzący w skład obsługi 2 armaty. Za działania w okresie od bitwy pod Krzywopłotami do bitwy pod Konarami został odznaczony austriackim medalem za waleczność. Zostawił po sobie wspomnienia „Relacja o początkach artylerii legionowej”.

Plutonowy Andrzej Czerwiński – jego nazwisko można znaleźć na liście odznaczonych Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego „Virtuti Militari” V klasy za okres od 1914 do 1920 roku. Osoba o tym imieniu i nazwisku wyszczególniona jest na liście artylerzystów odznaczonych tym krzyżem jako kapitan. Na liście oficerów służących w 1 Pułku Artylerii Polowej w latach 1914 – 1939 występuje dodatkowo jako podpułkownik dyplomowany. Potwierdzenie czy chodzi o tę samą osobę wymaga studiów dokumentów źródłowych.

Kapral Lucjan Nowicki – jego nazwisko (jako kanonier) występuje w spisie żołnierzy 1 baterii walczącej od 20 października 1914 roku do 24 stycznia 1915 (bitwa pod Rafajłową). Figuruje również w składzie obsady 2 armaty 3 baterii, która zdziesiątkowana straciła wszystkie działa w czasie walk pod Rżewieńcą 10 maja 1915 roku. Jego nazwisko (w stopniu bombardiera) widniej również na liście odznaczonych Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego „Virtuti Militari” V klasy za okres od 1914 do 1920 roku. Widnieje na tej liście jako „ś.p.”.

Plutonowy Władysław Wiatr – widnieje jako podpułkownik na liście oficerów Polskich Sił Zbrojnych, którzy służyli w 1 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów w latach 1914-1939 oraz jako odznaczony krzyżem Virtuti Militari oraz czterokrotnie Krzyżem Walecznych.

Brunon Kwiatkowski wspomniany jest jako podoficer służący w pułku w czasie dwudziestolecia międzywojennego. Chocianowicz pisze o chor. Kwiatkowskim: „oficer ewid. Pułku, chodząca encyklopedia spraw personalnych i przepisów”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *