Spis imienny 13 kompanii 5 Pułku Piechoty

Dzisiejszy wpis poświęcony jest żołnierzom, którzy nie mieli zbyt wielu okazji zasłużyć na ważne odznaczenia bojowe. Są jednak niezbędni w każdej armii świata. Patriotyzm tych żołnierzy, wysiłek i poświęcenie były niezaprzeczalne. Ich nazwiska można znaleźć co najwyżej w historycznych archiwach a nie na kartach książek poświęconych Legionom. Wpisem tym i upublicznieniem odnalezionego dokumentu chcę oddać hołd ich udziałowi w budowaniu epopei legionowej i choć trochę przyczynić się do kultywowania pamięci o tych ludziach.

Po wycofaniu Legionów z frontu na Wołyniu, oddziały 5 Pułku Piechoty zostały przeniesione pod koniec listopada 1916 roku na tereny Królestwa i rozmieszczone początkowo w Pułtusku i Ostrowi Mazowieckiej. W maju 1917 roku 5 pułk został przeniesiony do Zegrza. Tam pułk zastał tzw. kryzys przysięgowy. Józef Piłsudski, który widział interes Polski w pobiciu Niemców przez Aliantów wezwał legionistów do odmowy składania przysięgi przed niemieckim dowództwem. Odmowa była czynem heroicznym gdyż w jej konsekwencji legioniści Królewiacy musieli liczyć się z internowaniem w obozach a Galicjanie po złożeniu dymisji z Legionów z wcieleniem do armii austro-węgierskiej.

11 lipca w 5 Pułku Piechoty tylko 3 oficerów i 2 żołnierzy Królewiaków (wg. Jana Snopko) złożyło przysięgę a odmówiło jej złożenia 37 oficerów i 613 żołnierzy. Z omawianego okresu pochodzi mały czarny zeszyt w kratkę. Podobny jest do zeszytów używanych do dzisiaj przez dzieci na lekcjach matematyki. Zeszyt ten zawiera „Spis imienny kompanji 13” (według oryginalnej pisowni) 5 Pułku Piechoty. Zestawienie podzielone jest na działy (łącznie zawiera nazwiska 360 żołnierzy):

  1. Oficerowie (ten dział jest niewypełniony),
  2. Pluton telefoniczny (19 żołnierzy),
  3. Orkiestra (51 żołnierzy),
  4. Prowiantura (25 żołnierzy),
  5. Tabor (138 żołnierzy)
  6. Oddział sztabowy (127 żołnierzy)

Zestawienie zawiera kolumny: l.p., Szarża, Nazwisko i imię, Funkcja, Uwagi. Część nazwisk jest wykreślona. Najczęściej przy wykreślonych z ewidencji żołnierzach znajdują się uwagi o dezercji, przeniesieniu lub pobycie w szpitalu. Częstą uwagą przy wykreślonych jest „16 VII oi”. Interpretuję ten zapis jako informacje o wysłaniu do obozu internowania. W książce Jana Snopki „Finał epopei Legionów Polskich 1916-1918” można znaleźć relację Ludwika Dudzińskiego z 5 pułku: „Wieczorem [16 lipca – J.S.] po godz. 9 wyjeżdżamy do Szczypiorna koło Kalisza; tam po kwarantannie zostaniemy rozmundurowani i zwolnieni z wojska„. Potwierdzenie interpretacji będzie możliwe po sprawdzeniu list imiennych żołnierzy wysłanych do obozu 16 lipca, które są w posiadaniu Centralnego Archiwum Wojskowego. W poniższych tabelach przedstawiam listę żołnierzy – w nawiasach kwadratowych zamieszczam wątpliwości związane z odczytem, domysły i informacje o wykreśleniu z ewidencji. Zachowałem pisownię oryginalną. Zmieniłem numerację przez nieuwzględnienie niewypełnionych wpisów.

Pluton telefoniczny

04b srednia-1

L.p.

Szarża Nazwisko i Imię Funkcja Uwagi
1 mł. sierż. Urbanik Józef Kmdt Igo pół plutonu
2 mł. sierż. Żurek Franciszek
3 kapral Jarosz Kazimierz kmdt I patrolu urlop do 13/7 17
4 kapral Hebelski Aleksander kmdt II patrolu
5 kapral Czarnocki Stanisław kmdt III patrolu ubył 16.VII oi [wpis wykreślony]
6 kapral Strzała Adolf kmdt IV patrolu
7 kapral Hebda Franciszek
8 st. żołn. Gorgon Kazimierz telefonista
9 st. żołn. Warzocha Jan telefonista
10 st. żołn. Knych Władysław telefonista
11 st. żołn. Nowakowski Eugeniusz telefonista ubył 16.VII oi [wpis wykreślony]
12 st. żołn. Hubicki Sobiesław telefonista
13 st. żołn. Bacz Jan telefonista
14 szereg. Pawlus Adam telefonista
15 szereg. Świrski Edward telefonista
16 szereg. Poroszewski Leonard telefonista ubył 16 VII oi [wpis wykreślony]
17 szereg. Paczyński Wacław telefonista [wpis wykreślony]
18 szereg. Zieliński Kazim.[ierz] telefonista [wpis wykreślony]
19 szereg. Dymowski Jan telefonista

Orkiestra

04c srednia-1

L.p. Szarża Nazwisko i imię Funkcja Uwagi
1 st. sierż. Jadczak Kazim.[ierz] Kmdt. orkiestry
2 st. sierż. Patkowski Michał adm. instr. muz.
3 st. sierż. Hodziński Anroni muzykant
4 st. sierż. Rej Piotr zastępca kapelm.
5 st. sierż. Perucki Piotr tambor pułkowy
6 mł. sierż. Zadroga Wład.[ysław] muzykant
7 mł. sierż. Teczko Kazim.[ierz] muzykant
8 mł. sierż. tytul. Kozakiewicz Wład.[ysław] pisarz nut
9 mł. sierż. tytul. Górecki Jan muzykant dezerter
10 kapral Ostrowski Leon muzykant
11 kapral Darłak Stanisław muzykant
12 kapral Grodziak Marcin muzykant
13 kapral Putowski Wład.[ysław] muzykant
14 kapral Gut Kazimierz muzykant
15 kapral Antczak Ludwik muzykant Ubył do szp. 13.VII.1917 [wpis wykreślony]
16 kapral Wróżyna Jan adm. instrument. urlop
17 kapral Smołucha Marjan pisarz nut
18 kapral Średniawa Antoni muzykant
19 kapral Szurek Stanisław muzykant
20 kapral Biechoński Jerzy fasunkowy
21 kapral Grudziński Romuald muzykant dezerter
22 kapral Księski Jan pisarz nut dezerter
23 kapral Szefer Karol muzykant
24 kapral Karolini Bolesław muzykant
25 kapral Zawadzki Jan muzykant
26 kapral tyt. Fabisz Feliks pisarz nut
27 kapral tyt. Rusinek Andrzej muzykant
28 kapral tyt. Stopa Jan muzykant
29 st. żoł Nowicki Adam muzykant
30 st. żoł Zimoński Piotr muzykant
31 st. żoł Kuciński Michał muzykant
32 st. żoł Tobala Michał muzykant
33 st. żoł Matysiak Jan muzykant
34 st. żoł Król Mikołaj muzykant
35 st. żoł Szela Karol muzykant
36 st. żoł Brzeziński Jan muzykant
37 szereg. Skiba Stanisław ordynans kap.
38 szereg. Pryk Franciszek muzykant
39 szereg. Barankiewicz Piotr muzykant
40 szereg. Dobrucki Antoni muzykant
41 szereg. Kowalski Stefan muzykant
42 szereg. Kołodziejczyk Stan. muzykant
43 szereg. Stec Aleksander muzykant
44 szereg. Kozłowski Edward muzykant
45 szereg. Podgórski Karol muzykant dezerter
46 st. żoł. Rej Andrzej muzykant dezerter
47 szereg. Łoza Paweł muzykant
48 szereg. Klimas Antoni muzykant
49 szereg. Rejman Tadeusz muzykant
50 szereg. Pilch Walenty muzykant
51 szereg. Krawczyk Roman muzykant

Prowiantura

04d srednia-1

Lp Szarża Nazwisko i Imię Funkcja Uwagi
1 st. sierż. Lech Bronisław fasunkowiec
2 st. sierż. Niedźwiedzki Józef fasunkowiec ubył 16.VII 1917 [wpis wykreślony]
3 st. sierż. Matczyński Jan fasunkowiec
4 mł. sierż. Pietras Ludwik podof. kanc.
5 mł. sierż. Markiewicz Miecz.[ysław] fasunkowiec
6 kapral Grzesikowski Miecz.[ysław] magazynier ubył 16.VII 1917 [wpis wykreślony]
7 kapral Papież Jan fasunkowiec
8 kapral Junczak Jan
9 st. żołn. Cisek Marjan fasunkowiec
10 szereg. Roksa Józef ord. oficerski 19.VII do sztabu [wpis wykreślony]
11 szereg. Pilecky Jan ord. oficerski tren [wpis wykreślony]
12 szereg. Zienkiewicz Stan.[isław] magazynier ubył 16.VII oi [wpis wykreślony]
13 szereg. Przybyło Jan dozorca bydła [wpis wykreślony]
14 szereg. Kraszewski Zygm.[unt] fasunkowiec [wpis wykreślony]
15 szereg. Mielec Franciszek rzeźnik
16 szereg. Klimek Kazimierz ordynans konny ubył 16.VII [wpis wykreślony]
17 szereg. Wołoszczak Michał magazynier
18 szereg. Uchman Jan ord. kanc.
19 szereg. Renzari Wasyl dozorca bydła tren [wpis wykreślony]
20 szereg. Sikora Władysław rzeźnik ubył 16.VII do oi [wpis wykreślony]
21 szereg. Twardy Władysław
22 szereg. Stachurski Michał
23 szereg. Chowaniec Andrzej
24 szereg. Koza Michał
25 szereg. Kaliciński Julian

Tabor

04e srednia-1

L.p. Szarża Nazwisko i imię Funkcja Uwagi
1 sierżant Cichocki Wład.[ysław] Dowódca taboru ubył 16.VII oi [wpis wykreślony]
2 sierżant Sałamaszyński Józef Sierżant służbowy
3 sierżant Kartel Edward Dowódca plutonu ubył 16.VII do oi [wpis wykreślony]
4 sierżant Gumiński Jan Dowódca plutonu [wpis wykreślony]
5 mł. sierż. Kwasnicki Bronisł.[aw] Sanitarjusz weter.
6 mł. sierż. Gut Franciszek Dowódca sekcji
7 kapral Styka Józef
8 kapral Talarczyk Jan
9 kapral Kiszteliński Antoni dowódca sekcji 16.VII do o.i. [wpis wykreślony]
10 kapral Włodarczyk Ludwik dowódca sekcji [wpis wykreślony]
11 kapral Madej Jan dowódca warszt. do sztabu [wpis wykreślony]
12 kapral Ślósarczyk Józef podof. kancel.
13 kapral Ziemiński Józef podof. gospodarczy
14 kapral Zawadzki Roman
15 kapral Frezinger Henryk
16 st. żołn Sadowski Stanisław woźnica 16.VII do o.i. [wpis wykreślony]
17 st. żołn Drzewicz Franciszek woźnica [wpis wykreślony]
18 st. żołn Słobodzian Filip woźnica
19 st. żołn Ptaszyński Wacław dowódca sekcji 16.VII do o.i. [wpis wykreślony]
20 st. żołn Czajkowski Filip stelmach ubył do sztabu [wpis wykreślony]
21 st. żołn Łaś Andrzej woźnica
22 st. żołn Stibor Wacław dowódca sekcji
23 st. żołn Andrunik Karol rymarz
24 st. żołn Leśkiewicz Wacław woźnica [wpis wykreślony]
25 st. żołn Kubański Paweł
26 st. żołn Tatarczyk Jan do kaprali [wpis wykreślony]
27 st. żołn Zawadzki Stanisław
28 szereg Białas Tadeusz woźnica
29 szereg Biliński Marcin woźnica
30 szereg Brzuchowski Juliusz woźnica
31 szereg Cyza Władysław woźnica
32 szereg Ciechań Antoni woźnica 16.VII do o.i. [wpis wykreślony]
33 szereg Chodur Jan woźnica 16.VII do o.i. [wpis wykreślony]
34 szereg Ciapa Marcin woźnica
35 szereg Czymerys Aleksander woźnica 16.VII do o.i. [wpis wykreślony]
36 szereg Caputa Stanisław woźnica
37 szereg Dulemba Aleksander woźnica 16.VII do o.i. [wpis wykreślony]
38 szereg Dutka Jan woźnica
39 szereg Durasik Kazimierz kucharz
40 szereg Dolężałek Stanisław woźnica
41 szereg Dziemborowicz Zygm.[unt] woźnica
42 szereg Filarek Szczepan woźnica
43 szereg Frankowski Jan woźnica
44 szereg Firczyk Wilhelmi woźnica
45 szereg Gałuszka Izydor woźnica 16.VII do o.i. [wpis wykreślony]
46 szereg Gładysz Franciszek woźnica [wpis wykreślony]
47 szereg Gloth Hersch woźnica [wpis wykreślony]
48 szereg Grzywacz Aleksander woźnica
49 szereg Jarczyk Leon woźnica
50 szereg Janczyszyn Jan woźnica
51 szereg Jaśkiewicz Władysław dowódca sekcji
52 szereg Jurczyński Mieczysław woźnica 16.VII do oi [wpis wykreślony]
53 szereg Iwanicki Kazimierz kucharz
54 szereg Kosiur Szczepan woźnica 16.VII do oi [wpis wykreślony]
55 szereg Kowalski Władysław woźnica [wpis wykreślony]
56 szereg Kowalski Józef woźnica
57 szereg Kasprzyk Roman woźnica 16.VII do oi [wpis wykreślony]
58 szereg Kochanowski Jan ordynans chorąż. dezerter [wpis wykreślony]
59 szereg Kędziorek Stanisław fasunkowy owsa 16.VII do oi [wpis wykreślony]
60 szereg Kolasa Wawrzyniec woźnica [wpis wykreślony]
61 szereg Kasprowicz Jan woźnica [wpis wykreślony]
62 szereg Kochański Andrzej woźnica
63 szereg Kończy Adam woźnica
64 szereg Łyko Józef woźnica
65 szereg Marek Jan woźnica
66 szereg Maciantowicz Adam woźnica 16.VII do o.i. [wpis wykreślony]
67 szereg Messyna Jan stelmach do sztabu [wpis wykreślony]
68 szereg Marszałek Wojciech kowal do sztabu [wpis wykreślony]
69 szereg Mazur Franciszek woźnica
70 szereg Nowakowski Władysław woźnica ubył do sztabu [wpis wykreślony]
71 szereg Narkocki Bronisław woźnica 16.VII o.i. [wpis wykreślony]
72 szereg Naszczuk Prokop woźnica
73 szereg Nowakowski Michał woźnica 16.VII o.i. [wpis wykreślony]
74 szereg Oleśków Jan woźnica
75 szereg Pająk Franciszek woźnica
76 szereg Paszkowski Bolesław woźnica 16.VII oi [wpis wykreślony]
77 szereg Paszkowski Bronisław woźnica [wpis wykreślony]
78 szereg Pasierbiak Jan woźnica [wpis wykreślony]
79 szereg Rozmus Karol stelmach do sztabu [wpis wykreślony]
80 szereg Radomski Adam kowal 16.VII oi [wpis wykreślony]
81 szereg Śniadecki Antoni woźnica [wpis wykreślony]
82 szereg Strawa Stanisław woźnica [wpis wykreślony]
83 szereg Skalak Jan woźnica
84 szereg Skadorwo Antoni pomocnik weter.
85 szereg Stempień Wincenty kowal ubył 16.II do szpital [wpis wykreślony]
86 szereg Świderski Czesław woźnica 16.VII oi [wpis wykreślony]
87 szereg Szczytowski Jan woźnica
88 szereg Sik Aleksander kowal 16.VII oi [wpis wykreślony]
89 szereg Tułajew Paweł kowal do sztabu [wpis wykreślony]
90 szereg Topól Karol woźnica
91 szereg Tarkowski Antoni woźnica 16.VII oi [wpis wykreślony]
92 szereg Talaga Józef woźnica
93 szereg Uszkiewicz Ludwik woźnica
94 szereg Wojdałowicz Leon woźnica 16.VII oi [wpis wykreślony]
95 szereg Wilczyński Andrzej woźnica
96 szereg Wolchawa Jan woźnica
97 szereg Węcławski jan woźnica 16.VII oi [wpis wykreślony]
98 szereg Węgrzynowski Marjan woźnica dezerter [wpis wykreślony]
99 szereg Wojciechowski Antoni woźnica
100 szereg Zacny Ignacy woźnica
101 szereg Zalewski Aleksander woźnica 19.VII do sztabu [wpis wykreślony]
102 szereg Miękina Jan
103 szereg Gottlieb Frajm
104 szereg Wielgus Stanisław
105 szereg Plentak Aleksander
106 szereg Błarowski Alfred
107 szereg Michalski Stanisław
108 szereg Pawiński Piotr
109 szereg Kurzymski Marcin
110 szereg Lunczak Józef
111 szereg Wyparło Tomasz
112 szereg Marynowicz Jan
113 szereg Kuszyn Franciszek
114 szereg Kołodziejczyk Henryk
115 szereg Sarata Jan
116 szereg Bednarski Jan
117 szereg Chowaniec Andrzej prowiant [wpis wykreślony]
118 szereg Kaliciński Julian [wpis wykreślony]
119 szereg Koza Michał [wpis wykreślony]
120 szereg Czapkiewicz Tadeusz
121 szereg Podurie Zygmunt
122 szereg Nytka Władysław
123 kapral Talarzyk Jan do szarż [wpis wykreślony]
124 kapral Babiński Stanisław
125 kapral Góra Stanisław
126 kapral Marynczakowski Marjan
127 kapral Sidorowicz Edward
128 kapral Turczki Antoni
129 kapral Rusin Szejnwu
130 kapral Janik Józef
131 kapral Benzari Wasyl
132 kapral B[?]rkot Franciszek
133 kapral Jędrzejowski Stefan
134 kapral Mroszczyk Leon
135 kapral Pilczki Jan
136 kapral Wilkowiński Józef
137 kapral W[?]toszyn Jan
138 kapral Matysik Jan

Oddział sztabowy

04f srednia-1

W spisie tego oddziału moją uwagę zwróciła funkcja trenera piłkarskiego – szer. Adam Kogut (pozycja 82). W 5 pułku była silna drużyna piłkarska gromadząca na swoich występach kilkutysięczne tłumy. Zachowały się informacje o wygranym meczu z Polonią Warszawa (2:0) i przegranym z Cracovią.

L.p. Szarża Nazwisko i imię Funkcja Uwagi
1 st. sierż. Jakubiak Bolesław Szef kompanji 16.VII oi [wpis wykreślony]
2 st. sierż. Tapper Ludwik kanc. rach. pułk.
3 st. sierż. Soszyński Stefan kanc. rach. pułk.
4 st. sierż. Wieroński Marjan intendant. pułk
5 st. sierż. Wisłocki Władysł.[aw] pralnia
6 st. sierż. Nurek Władysław sanitarjat
7 st. sierż. Łojko Zygmunt rusznikarz dezerter
8 st. sierż. Rudkowski Tadeusz kanc. rach. komp. przp. 21
9 st. sierż. Hebda Józef kantyna przepustka
10 st. sierż. Wójcik Stefan kanc. pułku
11 st. sierż. Milli Jan kanc. pułku
12 st. sierż. Laguna Jerzy kanc. pułku 16.VII oi [wpis wykreślony]
13 st. sierż. Maciejowski Antoni
14 st. sierż. Falkiewicz Tadeusz kanc. rach. pułku
15 st. sierż. Wojtyga Stanisław poczciarz
16 [st. sierż. lub sierż.] Węgrzynowski Leon kasyno oficer.
17 mł. sierż. Szymański Feliks Dowódca oddz. szt. urlop 25
18 mł. sierż. Gorgoń Julian magazynier 16.VII oi [wpis wykreślony]
19 mł. sierż. Zuzek Franciszek magazynier do telefonu [wpis wykreślony]
20 mł. sierż. Kowalski Kazimierz poczciarz dezerter
21 mł. sierż. Matczak Władysław zbrojmistrz komp. 16.VII oi [wpis wykreślony]
22 mł. sierż. Kierkowski Kazimierz do 6 p.p. [wpis wykreślony]
23 mł. sierż. Tarnawski Wincenty warsztaty ofic.
24 kapr. Hebdo Franciszek do telefonu [wpis wykreślony]
25 kapr. Hyla Józef kanc. rach. komp.
26 kapr. Młyński Józef kanc. pułku urlop
27 kapr. Januszewski Jan kanc. pułku
28 kapr. Nowakowski Marcin kantyna do szpitala Marki [wpis wykreślony]
29 kapr. Winiarski Stanisław prowiant. komp. 16.VII oi [wpis wykreślony]
30 kapr. Teller Kazimierz rusznikarz na urlopie
31 kapr. Wodecki Jan rusznikarz
32 kapr. Solecki Stanisław kasyno ofic.
33 kapr. Mikrut Antoni herbaciarnia
34 kapr. Sudoł Wojciech rusznikarz
35 kapr. Lustig Antoni łaźnia pułku
36 kapr. Toboła Józef warsztaty ofic
37 kapr. Madej Jan
38 st. żoł. Ordyniec Leon
39 st. żoł. Wysocki Kazimierz kancel. komp 16.VII oi [wpis wykreślony]
40 st. żoł. Rakowski Józef urlop 20
41 st. żoł. Wagner Zygmunt
42 st. żoł. Duduń Józef ord. Dr. Skład.
43 st. żoł. Sobański Józef herbaciarnia
44 st. żoł. Sambor Włodzimierz sklep oficerski dezerter
45 st. żoł. Wodziński Karol sanitarjat 16.VII oi [wpis wykreślony]
46 st. żoł. Rudkowski Bronisł.[aw] zarząd garniz
47 st. żoł. Łosowski Leonard kantyna Do szpitala [wpis wykreślony]
48 st. żoł. Kołodziej Stefan herbaciarnia
49 st. żoł. Moros Michał kasyno ofic.
50 st. żoł. Bacz Jan kuchnia komp do telefonu [wpis wykreślony]
51 st. żoł. Pawłowski Adam kuchn. kas. ofic.
52 st. żoł. Teumerowicz Franciszek intendant. ofic.
53 st. żoł. Czyż Franciszek herbaciarnia
54 st. żoł. Gusz Michał woźnica komp.
55 st. żoł. Szymański Henryk szewc. warsz. of. 16 VII oi [wpis wykreślony]
56 st. żoł. Czajkowski Filip warsztaty
57 st. żoł. Nowak Franciszek ordynans
58 st. żoł. Kubiak Mieczysław przepustka 24
59 szereg. Lędowicz Antoni kasyno ofic.
60 szereg. Dziekan Jan ord. por. Borka
61 szereg. Wątróbka Stanisław ord. ppor. Kudels. wyjechał na urlop
62 szereg. Grzebuła Franciszek ord. konny 16 VII oi [wpis wykreślony]
63 szereg. Gabryś Józef kasyno ofic
64 szereg. Rusinek Jan ord. ks. Żytkiew.
65 szereg. Gałązka Zygmunt łaźnia pułku dezerter
66 szereg. Turkiewicz Majer kuchnia komp. 16 VII oi [wpis wykreślony]
67 szereg. Kubiczek Bolesław szewc urlop 23
68 szereg. Podolski Ignacy 16 VII oi [wpis wykreślony]
69 szereg. Jaworski Stanisław ord. pułku
70 szereg. Pogoda Stanisław kucharz komp. urlop 22
71 szereg. Tarkowski Wojciech ord. chor. Lesia
72 szereg. Karsbad Henryk sanitarjat 16 VII oi [wpis wykreślony]
73 szereg. Smolana Karol fryzjer
74 szereg. Moskal Józef ord. sanitarny
75 szereg. Knapik Józef ord. chor. Gotlib. dezerter
76 szereg. Leśko Józef wozn. kas. oficer.
77 szereg. [?]dasiewicz Jan krawiec
78 szereg. Cieślak Paweł krawiec
79 szereg. Madejski Franciszek kasyno ofic.
80 szereg. Żurak Tadeusz pralnia
81 szereg. Brągiel Stanisław rusznikarz
82 szereg. Kogut Adam trenning footb przep 21
83 szereg. Merda Józef ord. ppor. Grefnera
84 szereg. Waluszkiewicz Franciszek kuchn. komp. 16 VII oi [wpis wykreślony]
85 szereg. Dudzicki Stanisław ord. kanc. rach.
86 szereg. Wierzbicki Józef kasyno ofic.
87 szereg. Magdziak Jan woźnica 16 VII oi [wpis wykreślony]
88 szereg. Szała Longin woźnica
89 szereg. Karcz Władysław woźnica
90 szereg. Sinko Michał woźnica
91 szereg. Hłumyk Michał woźnica
92 szereg. Ciupek Wojciech ord. przy żandarm. 16 VII oi [wpis wykreślony]
93 szereg. Nycz Antoni ord. przy żandarm.
94 szereg. Kaczor Mieczysław ord. kanc. komp.
95 szereg. Kaja Tadeusz
96 szereg. Jarmuziński Kwiryn żandarm
97 szereg. Dwornik Jan woźnica
98 szereg. Mofanina Władysł.[aw] 16 VII oi [wpis wykreślony]
99 szereg. Pindel Franciszek warszt. oficer.
100 szereg. Miedziński Wacław warszt. oficer. 16 VII oi [wpis wykreślony]
101 szereg. Gierczyński Franciszek kuchn. komp. 16 VII oi [wpis wykreślony]
102 szereg. Flak Andrzej
103 szereg. Rydz Franciszek warszt. oficer. 16 VII oi [wpis wykreślony]
104 szereg. Jackiewicz Jan [wpis wykreślony]
105 szereg. Taktajewicz Władysł.[aw] [wpis wykreślony]
106 szereg. Stępień Wincenty do szpitala Modlin [wpis wykreślony]
107 szereg. Marchot Franciszek
108 szereg. Skwarczyński Władysł.[aw] ord. kpt. [Wira lub Wiza]
109 szereg. Kuplewicz Michał
110 szereg. Kubas Leon warszt. kraw. ofice.
111 szereg. Osuchowski Józef ord. kanc. rach.
112 szereg. Ordyniec Leon sztab do szarż [wpis wykreślony]
113 szereg. Kucharski Józef warsz. of.
114 szereg. Raczyński Władysław warsz. of.
115 szereg. [?] Jan [?] warszt. oficer. tren [wpis wykreślony]
116 szereg. Zaleski Aleksander
117 Boksa Józef ordynans
118 Lipiec Józef ordynans
119 Bakalarski Władysław ordynans
120 Eichelt Emil
121 Nowakowski Władys[ław]
122 Rozmus Karol dezerter
123 Messyna Jan
124 Marszałek Wojciech
125 Tułajew Paweł
126 Adamski Józef
127 Skopiński Stanisław

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *