Rozkaz ppłk. Kazimierza Sosnkowskiego

28 kwietnia 1916 roku legioniści II Brygady opuścili pozycje w okolicach osiedla Legionowo na Wołyniu. Ich miejsce zajęła I Brygada. 4 maja szef sztabu I Brygady ppłk. Kazimierz Sosnkowski wydał polecenie wykonania robót technicznych na odcinku zajmowanym przez Brygadę. Dokument opatrzony jest kancelaryjną pieczęcią Komendy I Brygady Legionów Polskich.

W rozkazie, którego pełny tekst przytaczam na końcu wpisu (w oryginalnej pisowni) nakazuje prowadzenie prac przez poszczególne pułki. Sosnkowski posługuje się numeracją pułków stosowaną wyłącznie w I Brygadzie, nieuznającej numeracji przyjętej przez dowództwo austriackie. Zatem mówiąc o 2 pułku ma na myśli 5 Pułk Piechoty „Zuchowatych” a mówiąc o 3 pułku ma na myśli 7 Pułk Piechoty. W czasie wydania polecenia budowy umocnień 7 pułk składający się z V i VI batalionu jest jeszcze nieuznawany przez komendę austriacką. Zostanie oficjalnie zatwierdzony dopiero 30 maja. Dokument jest podpisany przez ppłk. Kazimierza Sosnkowskiego.

Wymieniony w rozkazie kpt. Dąbkowski to Mieczysław Dąbkowski służący w oddziale Józefa Piłsudskiego od sierpnia 1914 roku. Zorganizował i dowodził kompanią saperów 1 Pułku Piechoty a następnie I Brygady. Awans na stopień kapitana dostał 5 marca 1915 roku. Wspomniany kpt. Framing musiał być obcokrajowcem (wspomniana w rozkazie konieczność przekładu) i prawdopodobnie nie był legionistą.

Pełna treść rozkazu:

Roboty techniczne na odcinku Brygady zostają podzielone w sposób następujący:

  1. Roboty na I pozycji należą do oddziałów stojących na odcinku. Jedynie prace specjalne są wykonywane przez saperów, a mianowicie na reducie /3pp./ pod kierunkiem kapt. Dąbkowskiego, na prawym skrzydle /2pp./ pod kierunkiem kapt. Framinga /[?] komp. sap. 3/9, oddz. rob. i przydzielone siły robocze 2pp./
  2. Rezerwy odcinków zająć się mają wykonaniem i ulepszeniem łączności między 1 linią a rezerwą.
  3. Siatki druciane przed 3 linją I pozycji są naogół pozakładane tak gęsto, że w razie potrzeby uniemożliwiłyby prawidłowe cofnięcie się z 1 do 2 linji i wykonanie kontrataku. Powinny by zrobione w tych siatkach przerwy, na ich ewentualne zamknięcie zaś przygotowane kozły.
  4. Prace około pozycji poprzecznej /w rejonie 1 pp./ i II pozycji nie leżą w zakresie działania obsady odcinków. Projekty na prace na tych pozycjach, które jednakże odsuwa się na drugi plan w stosunku do robót na I pozycji, obejmie kapt. Dąbkowski za odcinkiem 1 i 3 pp. i kapt. Framing za odcinkiem 2 pp. na reducie przedłożą oni projekty zarówno co do narysu jak i co do wybudowy technicznej tych pozycji.
  5. Prace nad zabudowaniami mieszkalnymi i gospodarczymi należą do oddziałów.
  6. Załącza się szkic II pozycji i pozycji poprzecznej w ich obecnym narysie oraz szkic dróg odwrotowych. Drogi te są podzielone w sposób następujący: 1a – droga 2pp., 1b- 3pp., 1c – 1pp. Części zaznaczone zielono, mają być utrzymywane i znaczone przez pułki.
  7. Otrzymują: 1, 2, 3 pp. Komp. sap. i w przekładzie kapt. Framing.

KSosnkowski ppułk.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *