Od bohatera do zdrajcy

Tytuł dzisiejszego wpisu związany jest z postacią, której podpis widnieje pod prezentowanym dokumentem – dowódcy 2 Pułku Piechoty Polskiego Korpusu Posiłkowego ppłk. Michała Żymierskiego. Jego prawdziwe nazwisko to Michał Łyżwiński. Zmiany dokonał po zamordowaniu przez jego brata kierownika księgarni Gebethner i Wolff w 1913 roku.

Po kryzysie przysięgowym pozostałe w służbie oddziały legionowe zostały przetransportowane w okolice Przemyśla. Część tych oddziałów uległa praktycznie likwidacji. Należały do nich 1, 4, 5 i 6 pułki piechoty oraz 1 Pułk Ułanów. W pułkach tych, zgodnie z rozkazem Piłsudskiego, Królewiacy odmówiwszy złożenia przysięgi trafili do obozów internowania a Galicjanie po złożeniu dymisji z Legionów trafiali na front włoski. Formacja legionowa przeszła pod dowództwo austriackie jako Polski Korpus Posiłkowy. Korpus składał się z II Brygady w skład której wchodziły 2 i 3 pułki piechoty, 2 Pułk Ułanów i kilka mniejszych jednostek. Dowódcą 2 Pułku Piechoty został ppłk. Michał Żymierski, który 29 grudnia 1917 roku skierował do Sądu Polowego doniesienie o dezercji szer. Jana Leleka.

Życie Żymierskiego można podzielić na trzy okresy. Okres chwały w Legionach i POW, przejście na stronę komunistów w czasie pobytu w więzieniu (do którego trafił za malwersacje w wojsku w 1927 roku) zakończone podjęciem współpracy z NKWD jeszcze przed wybuchem II wojny. Okres trzeci to okres powojenny związany z jawnym popieraniem stalinizmu i wydawaniem wyroków śmierci na przedwojennych oficerów Wojska Polskiego (podpisał ich ponad 100).

Warto chwile poświęcić drugiej stronie dokumentu. Do wszystkich aktów dezercji od okresu przed kryzysem przysięgowym do końca legionowej epopei odnoszę się z dużą dozą sympatii. O szer. Janie Leleku wiemy, że urodził się w 1898 roku w Izdebniku powiat Wadowice. W Legionach służył od 1914 roku a w momencie dezercji przydzielony był do 4 kompanii. Uciekł zabierając ze sobą zupełne wyekwipowanie polowe. Doniesienie zawiera także jego rysopis.

dok 20b sredni-1

Pismo opatrzone jest wieloma, dobrze czytelnymi pieczęciami. Na awersie dokumentu piękna, okrągła pieczęć Dowództwa 2 Pułku Piechoty oraz pieczęć kancelaryjna i pieczęć Ekspozytury Żandarmerii Polowej. Rewers dokumentu zdobią pieczęcie Dowództwa 4 kompanii oraz Dowództwa I Batalionu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *