Iskander Mirza Duzman Beg Sulkiewicz

Iskander Mirza Duzman Beg Sulkiewicz jest bardziej znany jako Aleksander Sulkiewicz ps. „Michał”. Pochodził z rodziny tatarskiej. Tatarzy zaczęli osiedlać się na terenach Rzeczpospolitej Obojga Narodów pod koniec XIV w. Osiadali na terenach dzisiejszej Litwy, Wołynia i Podola i także na Suwalszczyźnie gdzie urodził się nasz bohater. Warto pamiętać, że przybywający do nas Tatarzy byli uchodźcami z terenów historycznego państwa mongolskiego i z Krymu.

Był członkiem II Proletariatu – organizacji walczącej (także metodami terrorystycznymi) o poprawę losu robotników. Bardzo wcześnie jego losy związały sie z losami Józefa Piłsudskiego. Był jednym z założycieli (w Paryżu) Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich – partii będącej prekursorem Polskiej Partii Socjalistycznej. Razem z Józefem Piłsudskim wydawał „Robotnika”.

Po wybuchu wojny zgłosił się do Legionów. Działał także w Polskiej Organizacji Wojskowej. W Legionach dosłużył się stopnia sierżanta 4 kompanii 5 Pułku Piechoty. Od sierpnia 1916 roku Legiony prowadziły walki pozycyjne na Wołyniu nad Stochodem. Patrole zwiadowcze wysyłane były w kierunku linii rosyjskich. W czasie jednej z takich akcji (18 września) ranny został Adam Koc – późniejszy pułkownik Wojska Polskiego. Ratujący rannego kolegę Iskander Mirza Duzman Beg Sulkiewicz został śmiertelnie ranny. Jego szczątki spoczęły w 1925 roku na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *