Szpital Polskiej Siły Zbrojnej w Modlinie

Jesień 1917 roku była okresem reorganizacji byłych oddziałów legionowych. Królewiacy, którzy odmówili złożenia przysięgi zostali zamknięci w obozach internowania. Większość byłych oddziałów Polskiego Korpusu Posiłkowego wyjechało na tereny Galicji a w Królestwie pozostały mało liczne oddziały Polskiej Siły Zbrojnej. Reorganizacji podlegała również legionowa służba zdrowia.

Przysięgę złożyło 9 lekarzy i 8 oficerów sanitarnych. Był to personel zbyt mało liczny aby zapewnić minimalną opiekę medyczną żołnierzom Polskiej Siły Zbrojnej. W związku z tym konieczne było porozumienie dowództw austriackiego i niemieckiego na mocy którego do służby medycznej w Królestwie oddelegowano część lekarzy Polskiego Korpusu Posiłkowego.

Polska Siła Zbrojna oprócz szpitali miejscowych w obozach szkolenia dysponowała szpitalem w Dęblinie i dwoma oddziałami szpitalnymi w Warszawie i w Modlinie.

Oddział w Modlinie podlegał Festungslazarett – Szpitalowi Twierdzy Nr II. Placówka specjalizowała się w leczeniu żołnierzy z problemami dermatologicznymi. Zatrudniała początkowo 2 lekarzy i 10 sanitariuszy.

Prezentowane zdjęcie zostało wykonane 26 stycznia 1918 roku w szpitalu w Modlinie. Przedstawia personel tej placówki. Widoczne u pięciu sanitariuszy maciejówki z orzełkami nie zostawiają wątpliwości co do tożsamości ich właścicieli.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *