Urlop kpt. Tadeusza Terleckiego

Grupa Legionów Polskich była związkiem organizacyjnym Legionów utworzonym w lutym 1915 roku przez austriackie dowództwo. Do jej zadań należał werbunek i formowanie nowych oddziałów w stacjach zbornych oraz nadzór nad warsztatami i innymi oddziałami pomocniczymi. Była odpowiedzialna za dostarczanie na front zapasów wyżywienia, umundurowania i uzbrojenia. Pilnowała także porządku na tyłach nadzorując komendy placów będące odpowiednikiem dzisiejszych komend garnizonów.

Jedna ze stacji zbornych i transportowych została utworzona we Lwowie (K. u. k. Sammel und Transportstelle für polnische Legionäre in Lemberg). Została ona (jak wszystkie inne stacje zborne i transportowe) przemianowana w styczniu 1916 roku na Personalną Stację Zborną. Krótki urlop spędził w niej pomiędzy 11 a 14 listopada 1916 roku kpt. Tadeusz Terlecki z Komendy Grupy Legionów Polskich. Był on urodzonym we Lwowie w 1886 roku profesorem gimnazjum. Przed wojną był członkiem Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego. W czasie wojny był m.in. dowódcą jednej z kompanii 2 pułku piechoty oraz baonów uzupełniających. Zły stan zdrowia spowodował, że kpt. Terlecki został przesunięty do służby tyłowej. Być może krótki urlop miał miejsce tuż przed objęciem przez niego funkcji Oficera Placu we Lwowie. Uczestniczył w przebijaniu się oddziałów Polskiego Korpusu Posiłkowego przez front pod Rarańczą w lutym 1918 roku. Był jednym z internowanych po tej akcji i ostatecznie wysłany na front włoski gdzie zmarł na malarię.

Na prezentowanym dzisiaj dokumencie widać pieczęć Komendy Placu Legionów Polskich we Lwowie i podpis por. Stanisława Jastera. Oficer ten wywodził się z Polskich Drużyn Strzeleckich, w których ukończył szkołę podchorążych we Lwowie w 1912 roku. Po wybuchu wojny służył w 2 pułku piechoty początkowo jako dowódca plutonu a następnie kompanii. W czerwcu 1915 w wyniku odniesionych pod Rarańczą ran spędził wiele miesięcy w szpitalach. Zły stan zdrowia również w jego przypadku spowodował przeniesienie na tyły i służbę w komendzie placu we Lwowie. W listopadzie 1918 roku uczestniczył w obronie Lwowa. Był kawalerem orderu Virtuti Militari.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *