Awit Szubert – legionista dotychczas zapomniany

Bohaterem dzisiejszego wpisu jest Awit Szubert – legionista, którego nazwiska nie znajdziemy w wykazie legionistów prowadzonym przez Muzeum Józefa Piłsudskiego. Jego legionowe losy można częściowo odtworzyć na podstawie posiadanych przeze mnie akt osobowych z Polskiego Korpusu Posiłkowego. Awit Szubert był synem Awita i Amalii, urodzonym 27 sierpnia (w aktach brak daty urodzenia) w Krakowie, żonatym inżynierem mieszkającym przed wojną w mieście urodzenia.

Ze zdjęcia dołączonego do akt spogląda na nas mężczyzna w średnim wieku. Warto zwrócić uwagę na maciejówkę do której Awit Szubert przyczepił nad orłem legionowym orła Drużyn Bartoszowych. Może to świadczyć o tym, że związany był przed wojną z tym ludowym ruchem niepodległościowym. W aktach istnieje rozbieżność dotycząca daty wstąpienia Szuberta do legionów. W odpowiedniej rubryce wpisał on „12/9 1914” podczas gdy w opisie swojej kariery wojskowej wspomina: „Wstąpiłem do Legionów w połowie sierpnia r. 1914 …”, wspominając o sierpniu 1914 ponownie w dalszej części opisu. Być może cyfra „9” wpisana została omyłkowo.

Awit Szubert po wstąpieniu do Legionów został mianowany 27 sierpnia komendantem garażu reparacyjnego Oddziału Automobilowego Legionów Polskich. W garażu urządził warsztaty „po części z własnych zasobów narzędzi i gotówką”. Następnie przenoszony był do Wiednia, Oświęcimia i Krakowa wykonując „te same czynności”. Co ciekawe, „płacy za czas ten nie otrzymałem z wyjątkiem kosztów podróży”. 7 sierpnia 1915 roku Szubert dostał przydział do Komendy Legionów Polskich. Rozkazem nr 165 został mianowany z dniem 1 października 1915 roku, chorążym XII rangi oraz referentem Oddziału Automobilowego przy Komendzie Legionów Polskich.

Warto wspomnieć, że ojciec naszego bohatera, noszący to samo imię Awit, był pionierem fotografii Tatr i Pienin. Znane są jego zdjęcia z kopalni soli w Wieliczce, reprodukcje obrazów Jana Matejki, fotografie osób ze świata kultury i sztuki. Awit Szubert senior był uczestnikiem Powstania Styczniowego. Jego działalność fotograficzna kontynuowana po powstaniu przyniosła mu liczne, międzynarodowe nagrody.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *