O stronie

Moje zainteresowanie Legionami Polskimi wzięło swój początek od badań genealogicznych. Brat mojej babci – Alojzy Krannerwetter zaciągnął się do Legionów i służył w 5 Pułku Piechoty. Pieczołowicie zebrałem i uporządkowałem dokumenty dotyczące tego okresu jego służby. Z czasem zacząłem zbierać pamiątki legionowe – głównie zdjęcia i dokumenty. Zgromadziłem również ciekawy zbiór książek dotyczących historii tego okresu. Dzisiaj wszystkie te pamiątki stanowią całkiem pokaźny i moim zdaniem interesujący zbiór. Postanowiłem go przedstawiać na tej stronie bo z moich doświadczeń kolekcjonerskich wynika że wiele osób ma podobne zainteresowania. Spotkania i rozmowy z takimi osobami zawsze były dla mnie ciekawym wydarzeniem pozwalającym poszerzać swoją wiedzę.

Celem moim jest też skatalogowanie nazwisk osób, które walczyły w Legionach lub działały na ich rzecz, a które nie zostały upamiętnione w książkach i opracowaniach. Trzymając w rękach zdjęcia i dokumenty dotyczące tych dzielnych ludzi czuję się zobowiązany do wysiłku zmierzającego do wskrzeszenia pamięci o nich. Prowadzenie tej strony jest dobrym pretekstem do tego aby to zrobić.

Na stronie będą się też czasem ukazywać pamiątki związane z walkami o niepodległość Polski okresu 1918 – 1920 i sporadycznie z czasów II Rzeczpospolitej. Bywa, że ze względu na ciekawe ujęcie, interesujące oporządzenie, broń czy widoczne ciekawe odznaki i odznaczenia nie mogę się oprzeć przed kupnem fotografii również z tego okresu. W szczególności jeśli dotyczą mojego ulubionego rodzaju broni czyli kawalerii.

Prezentowane zdjęcia i dokumenty zamierzam opatrywać krótkim komentarzem. Traktuję to jako sposób na uporządkowanie własnej wiedzy lub uświadomienie sobie jej braku. Nie jestem zawodowym historykiem (z wykształcenia jestem fizykiem) – historia jest jedynie moim hobby więc z przyjemnością przeczytam wszelkie komentarze i uwagi.

Kolekcjonerstwo jest dla mnie wspaniałym sposobem spędzania wolnego czasu. Wymaga jednak cierpliwości, wiedzy a zdobywanie upragnionych zabytków często jest kosztowne. Liczę na zrozumienie mojej prośby o niekopiowanie prezentowanych przeze mnie zdjęć w celach komercyjnych.

Pozdrawiam wszystkich odwiedzających tę stronę.

Jakub