Wjazd Legionów do Warszawy

1 grudnia 1916 roku był dniem uroczystego wjazdu Legionów Polskich do Warszawy. Dla wielu legionistów była to pierwsza wizyta w stolicy. Wjazd poprzedzony był wydarzeniami mającymi wpływ na przyszłe losy całej formacji legionowej. Już nigdy oddziały legionowe nie zostały użyte w akcjach bojowych. We wrześniu 1916 roku przyjęta została dymisja Piłsudskiego, będącego wówczas brygadierem, z dowództwa I Brygady. 5 listopada władze niemieckie i austro-węgierskie wydały proklamację, w której obiecały stworzenie Królestwa Polskiego. Dwa tygodnie później Legiony Polskie zostały przekształcone w Polski Korpus Posiłkowy i pod koniec listopada przewiezione koleją do nowych miejsc stacjonowania w okolicach Warszawy gdzie miały zostać zreorganizowane.

Read More

o. Kosma Lenczowski

Na dzisiejszym zdjęciu widać grupę żołnierzy pozujących do zdjęcia na torowisku przy budynku, który był być może budynkiem dworcowym. Zdjęcie nie ma odwrocie żadnego opisu wskazującego miejsce lub czas w jakim zostało wykonane. Można wysnuć pewne wnioski co do okresu w jakim fotografia mogła być zrobiona oraz uwiecznionych na niej osób na podstawie detali umundurowania ale o tym za chwilę.

Read More

6 dni z życia legionisty Henryka Wiśniowskiego

Bohaterem dzisiejszego wpisu jest Henryk Wiśniowski – legionista służący w Komendzie III Brygady Legionów Polskich. Mam w zbiorze rozkaz wyjazdu (Offener Befehl) dla tego legionisty. Rozkaz jest wystawiony na standardowym dla celów wyjazdu druku. Wyjazd związany był z dokonaniem zakupów materiałów kancelaryjnych. Rozkaz wyjazdu wystawiono w Dęblinie 23 maja 1917 roku. Upoważniał on legionistę do podróżowania trzecią klasą kolei. Na rozkazie wyjazdu dopisano zgodę na korzystanie z pociągów pośpiesznych. Dopisek ten został opatrzony owalną, czarną pieczęcią Komendy III Brygady i parafowany przez por. Biernackiego. W lewym dolnym rogu dokumentu znajduje się odręczny podpis delegowanego Henryka Wiśniowskiego. W prawym dolnym rogu rozkaz podpisał (ołówkiem) mjr. Włodzimierz Zagórski.

Read More

3 szwadron 2 Pułku Ułanów

Swoją historię 2 pułk ułanów wywodzi od 2 i 3 szwadronu kawalerii, których formowanie rozpoczęło się w sierpniu 1914 roku. Szwadrony te liczyły po około 120 ułanów każdy i złożone były przede wszystkim z lwowskich i krakowskich Sokołów Konnych oraz konnego oddziału Strzelca spod Miechowa. Szwadrony te weszły w skład II Brygady i razem z 2 i 3 Pułkiem Piechoty wysłane zostały na front węgierski tworząc dwuszwadronowy II dywizjon kawalerii. Dowódca dywizjonu rtm. Zbigniew Dunin-Wąsowicz poprowadził na czele części 2 szwadronu najsłynniejszą szarżę w pierwszowojennej historii polskiej kawalerii. Szarża ta miała miejsce pod Rokitną 13 czerwca 1915 roku. W czasie szarży 3 szwadron pozostawał w odwodzie.

Read More

bateria artylerii konnej

Analiza opisanych zdjęć jest znacząco łatwiejsza od analizy tych, o których nie wiadomo gdzie zostały zrobione i kogo przedstawiają. Z drugiej strony, przy takim ułatwieniu kolekcjoner nie może doświadczyć trudnej do opisania satysfakcji, gdy po żmudnej pracy udaje się ustalić kogo fotografia przedstawia. W tym wypadku osoby widoczne na zdjęciu zostały opisane ale na zdjęciu nie znajduje się żadna adnotacja o okolicznościach jego wykonania.

Read More