„Żeśmy obowiązek nasz, jako straż przednia Nowej Polski spełnili”

Żołnierze – Królewiacy z 5 Pułku Piechoty mieli składać przysięgę na wierność cesarzowi Niemiec 11 lipca 1917 roku w Zegrzu. Prawie wszyscy, wypełniając rozkaz swojego Komendanta odmówili złożenia przysięgi. W konsekwencji oficerowie pułku zostali internowani w obozie w Beniaminowie a żołnierze i podoficerowie w Szczypiornie. Galicjanie według zamiaru Austriaków mieli służyć w Polskim Korpusie Posiłkowym. Dowódcą pułku został mjr. Józef Zając i pod jego dowództwem pułk wyjechał do Przemyśla. Wszyscy żołnierze pułku – Galicjanie, zgodnie z rozkazem Józefa Piłsudskiego złożyli tam prośby o zwolnienie z Legionów. Będący w wieku poborowym zostali powołani do służby w armii austriackiej i w większości wysłani na front włoski. 5 Pułk Piechoty przestał istnieć jako formacja wojskowa.

Read More

por. Mikołaj Sarmat-Szyszłowski

Mikołaj Sarmat-Szyszłowski urodził się w Kroszynie 20 października 1883 roku. Kroszyn (leżący dzisiaj w granicach Białorusi) oddalony jest o około 40 km od Nieświeża – siedziby rodu Radziwiłłów. Rodzina Mikołaja Szyszłowskiego, dzięki finansowej pomocy Radziwiłłów mogła wysłać syna do szkół w Wilnie a następnie w Warszawie. Ten etap edukacji dziewiętnastoletniego Mikołaja został gwałtownie przerwany przez relegowanie z gimnazjum. Powodem tego była działalność patriotyczna.

Read More

Spis imienny 13 kompanii 5 Pułku Piechoty

Dzisiejszy wpis poświęcony jest żołnierzom, którzy nie mieli zbyt wielu okazji zasłużyć na ważne odznaczenia bojowe. Są jednak niezbędni w każdej armii świata. Patriotyzm tych żołnierzy, wysiłek i poświęcenie były niezaprzeczalne. Ich nazwiska można znaleźć co najwyżej w historycznych archiwach a nie na kartach książek poświęconych Legionom. Wpisem tym i upublicznieniem odnalezionego dokumentu chcę oddać hołd ich udziałowi w budowaniu epopei legionowej i choć trochę przyczynić się do kultywowania pamięci o tych ludziach.

Read More