Polskie Drużyny Strzeleckie

Zaczęło się od rozłamu w tajnej Organizacji Młodzieży Narodowej. Jedną z jej grup składowych był Związek Młodzieży Polskiej (tzw. „Zet”). Młodym ludziom nie spodobała się ugodowa polityka prowadzona przez Narodową Demokrację. Młodzi rozłamowcy z Zetu utworzyli w maju 1909 roku Organizację Młodzieży Niepodległościowej „Zarzewie”. Pod koniec 1909 roku w numerze okazowym „Zarzewia” (czasopisma definiującego stanowisko ideowe nowego ruchu niepodległościowego) członków nowej organizacji określono jako „zarzewie narodowego postępu” zdolnego „sztandar wolności ponieść dalej”.

Read More

Iskander Mirza Duzman Beg Sulkiewicz

Iskander Mirza Duzman Beg Sulkiewicz jest bardziej znany jako Aleksander Sulkiewicz ps. „Michał”. Pochodził z rodziny tatarskiej. Tatarzy zaczęli osiedlać się na terenach Rzeczpospolitej Obojga Narodów pod koniec XIV w. Osiadali na terenach dzisiejszej Litwy, Wołynia i Podola i także na Suwalszczyźnie gdzie urodził się nasz bohater. Warto pamiętać, że przybywający do nas Tatarzy byli uchodźcami z terenów historycznego państwa mongolskiego i z Krymu.

Read More

szeregowy Józef Zajas

Wzrost 164 cm. Włosy ciemny blond. Oczy piwne. Nos i usta proporcjonalne. Brak znaków szczególnych. Jest to rysopis legionisty Józefa Zajasa zaczerpnięty z jego książki wojskowej o numerze 107. To była pierwsza legionowa książka wojskowa w mojej kolekcji. Zakupiona za grosze na targu staroci. Mocno zniszczona ale u mnie nie podlega dalszej degradacji. Mogę zatem uratować pamięć o tym człowieku.

Read More

4 Pułk Piechoty w Modlinie

Sformowany wiosną 1915 roku 4 Pułk Piechoty przeszedł swój krwawy chrzest bojowy pod Jastkowem na przełomie lipca i sierpnia. Dalszy szlak bojowy Czwartaków był potwierdzeniem męstwa walczących w nim żołnierzy i oficerów. Pułk wchodził początkowo w skład III Brygady Legionów.

Read More

por. Włodzimierz Konieczny

Wojna nie powinna być przeznaczeniem kogokolwiek. Z pewnością nie powinna być przeznaczeniem wybitnych artystów. Ten artysta był wybitny. Docenił to Stanisław Witkiewicz zabierając piętnastoletniego chłopca do Zakopanego, gdzie rozpoczął naukę w swojej pierwszej szkole artystycznej – Szkole Przemysłu Drzewnego. To istniejąca do dzisiaj Szkoła Plastyczna im. Antoniego Kenara. W tamtym czasie rozpoczęła propagowanie sztuki górali podhalańskich.

Read More

Od bohatera do zdrajcy

Tytuł dzisiejszego wpisu związany jest z postacią, której podpis widnieje pod prezentowanym dokumentem – dowódcy 2 Pułku Piechoty Polskiego Korpusu Posiłkowego ppłk. Michała Żymierskiego. Jego prawdziwe nazwisko to Michał Łyżwiński. Zmiany dokonał po zamordowaniu przez jego brata kierownika księgarni Gebethner i Wolff w 1913 roku.

Read More

5 Pułk w Baranowiczach

Oddziały legionowe odeszły z frontu 5 października 1916 roku. Trzy dni później 5 Pułk Piechoty zostaje załadowany do pociągu. Początkowo legioniści sądzili, że zostaną przewiezieni do Królestwa. Ich radość była krótka gdy po minięciu Kowla i Brześcia pociąg skierował się na północny wschód. Stacją docelową okazały się Baranowicze leżące dzisiaj w granicach Białorusi. Tam żołnierze zostali skierowani do nieprzygotowanych na przyjęcie nowych lokatorów koszar.

Read More

Przegląd artylerii Legionów w Warszawie cz.2

Prezentuję dzisiaj drugie zdjęcie z przeglądu artylerii w Warszawie. Zaprzęgi artyleryjskie defilują Krakowskim Przedmieściem przed (prawdopodobnie) gen. Hansem Hartwigiem von Beselerem. W głębi widoczny jest fragment kolumny Zygmunta na Placu Zamkowym. Jeśli niemieckim oficerem na koniu jest gen. von Beseler to można datować zdjęcia na okres pomiędzy 10 kwietnia 1917 roku a lipcem tego roku. W kwietniu von Beseler został Naczelnym Dowódcą Polskiej Siły Zbrojnej – sił zbrojnych Królestwa Polskiego po przekazaniu Polskiego Korpusu Posiłkowego (dawnych Legionów) przez Austro-Węgry. Towarzyszącym mu polskim oficerem jest najprawdopodobniej płk. (późniejszy generał) Zygmunt Zieliński.

Read More

Przegląd artylerii Legionów w Warszawie

W połowie sierpnia 1914 roku rozpoczęto w Borku Fałęckim formowanie artylerię Legionów. Od 1 września siedzibą artylerzystów stały się podkrakowskie Przegorzały. Inicjatorem powstania artylerii w Legionach był Ottokar Brzoza-Brzezina. Były to pierwsze polskie oddziały artyleryjskie, które powstały po upadku Powstania Listopadowego w 1831 roku. Po sformowaniu 1 dywizjon działał w składzie II Brygady a 2 dywizjon w składzie I Brygady. Pierwszą po 83 latach przerwy salwę, polscy artylerzyści oddali 27 października 1914 roku pod Hwozdem w Karpatach.

Read More