Polskie Drużyny Strzeleckie

Zaczęło się od rozłamu w tajnej Organizacji Młodzieży Narodowej. Jedną z jej grup składowych był Związek Młodzieży Polskiej (tzw. „Zet”). Młodym ludziom nie spodobała się ugodowa polityka prowadzona przez Narodową Demokrację. Młodzi rozłamowcy z Zetu utworzyli w maju 1909 roku Organizację Młodzieży Niepodległościowej „Zarzewie”. Pod koniec 1909 roku w numerze okazowym „Zarzewia” (czasopisma definiującego stanowisko ideowe nowego ruchu niepodległościowego) członków nowej organizacji określono jako „zarzewie narodowego postępu” zdolnego „sztandar wolności ponieść dalej”.

Read More