Szpital Polskiej Siły Zbrojnej w Modlinie

Jesień 1917 roku była okresem reorganizacji byłych oddziałów legionowych. Królewiacy, którzy odmówili złożenia przysięgi zostali zamknięci w obozach internowania. Większość byłych oddziałów Polskiego Korpusu Posiłkowego wyjechało na tereny Galicji a w Królestwie pozostały mało liczne oddziały Polskiej Siły Zbrojnej. Reorganizacji podlegała również legionowa służba zdrowia.

Read More